Infolinia: +48 600 580 601

Reklamacja towaru

1. Podstawą do złożenia reklamacji jest przedłożenie karty gwarancyjnej, w przypadku utraty lub zniszczenia nie wystawia się jej duplikatu. 
2. Akumulator przy składaniu reklamacji powinien być czysty i naładowany. 
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie ustawowym - 14 dni. 
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: 
- osobiście pod adresem: AutoElektro Przemysław Krzysztofek, ul. Paderewskiego 44, 33-300 Nowy Sącz 
- pisemnie na adres: AutoElektro Przemysław Krzysztofek, ul. Paderewskiego 44, 33-300 Nowy Sącz 
- telefonicznie pod numerem telefonu: 600 580 601 
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@akumulatory-nowysacz.pl 
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę: 
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady; 
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji; 
- danych kontaktowych składającego reklamację.